Komunikat w sprawie strajku

Drodzy Rodzice/Opiekunowie..

             W związku z niepewnością związaną z możliwością rozpoczęcia w poniedziałek 8 kwietnia 2019r. strajku nauczycieli, nieokreślonym czasie jego trwania i przebiegiem, prosimy o rozważenie możliwości zapewnienia w tym czasie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

W obecnej sytuacji zagwarantowanie opieki nad uczniami w szkole i dziećmi w oddziałach przedszkolnych stanowi duże  wyzwanie, a może stać się więc niemożliwe, ze względu na brak możliwości określenia, jaka część nauczycieli ostatecznie przystąpi  do strajku.

Liczba nauczycieli strajkujących będzie znana dopiero w momencie zamknięcia listy strajkowej w każdym kolejnym dniu jego trwania.

Informujemy, że w zaistniałej sytuacji rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15 A.

Jednocześnie prosimy śledzić doniesienia medialne dotyczące rozmów związkowców z rządem. Jeśli porozumienie zostanie zawarte w sobotę lub w niedzielę, nasza placówka funkcjonować będzie bez zakłóceń.