Warsztaty ekologiczne na Barbarce

W dniach 13-14.09.2019 uczniowie klas VII na zaproszenie Stowarzyszenia "Czyż- Nie" i Szkoły Podstawowej w Czernikowie po raz kolejny mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach ekologicznych – „ Z ekologią na ty". Program był bardzo bogaty. Odwiedzili Leśnictwo Olek, gdzie mogli zapoznać się z pracą leśniczego, rozpoznawali rośliny oraz ptaki żyjące w lesie , oglądali stawy retencyjne wybudowane na terenie Leśnictwa Olek. Kolejnym punktem było zwiedzanie Osady Leśnej na Barbarce . Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach warsztatowych na stawach gminnych w Czernikowie gdzie dodatkową atrakcją był grill. Tego samego dnia odbył się konkurs wiedzy ekologiczny. Nasi uczniowie w pierwszej turze zajęli I miejsce ex aequo z drużyną Czernikowo I. Drugi dzień równie bogaty, już od godziny 8 spotkanie z myśliwymi z Koła Łowieckiego "BAŻANT"- rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt, zwiedzanie terenów łowieckich, konkurs wiedzy myśliwskiej ( II miejsce).Następnie zwiedzanie sadów Pana Jana Kasprowicza. Ukoronowaniem dnia było wykonanie plakatu w którym wykorzystano zdjęcia robione przez uczniów.

Jolanta Skrzypczak

Wycieczka klasy VIIa

To były niesamowite dni - połączenie wielu przestrzeni - tej naziemnej, podziemnej i tej wysoko nad ziemią. O czym jest mowa? W ostatnim tygodniu klasa VIIa przebywała na 4-o dniowej wycieczce. Naszą bazą był Kraków ze swoja historią, architekturą - z całym dziedzictwem minionych pokoleń, ale także ze swoim pazurem nowoczesności.

Świat podziemny mogliśmy poznać spędzając kilka godzin w Kopalni Soli w Wieliczce. Nasz przewodnik tryskał wiedzą, dowcipem i cierpliwie odpowiadał na każde nasze pytanie.

W trzecim dniu mogliśmy wystrzelić wysoko w górę. Cały dzień spędziliśmy w Energylandii. I rzeczywiście wszystkie instalacje powodowały, iż pomimo elektromagnetycznych zabezpieczeń, unosiliśmy się nad ziemią szybując po błękitnym niebie...

S.W.

Nowy Rok Szkolny - Nowe Wyzwania

Tak jak w całej Polsce, tak i w Obrowie po ciepłych i fantastycznych wakacjach znowu zabrzmiał dzwonek szkolny.
Na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego przybyli wójt gminy p. A. Wieczyński, sekretarz gminy p. M Kłosińska, ksiądz proboszcz naszej parafii T. Lewandowski, rodzice i uczniowie oraz dyrekcja szkoły, nauczyciele wraz z pracownikami obsługi i administracji. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał wójt gminy p. A. Wieczyński i w ciepłych słowach przywitał wszystkich zebranych. Życzył dzieciom wspaniałych sukcesów w nauce, pogratulował p. Przemysławowi Piotrowskiemu dotychczasowych osiągnięć i uroczyście przekazał nominację na stanowisko dyrektora szkoły. Wraz z kwiatami i życzeniami zapowiedział termomodernizację szkoły i rozbudowę, która ma się rozpocząć już w 2020 r. Następnie głos zabrał p. P. Piotrowski, który w przemówieniu omówił swoją misję i wizję szkoły. Zwracając się do rodziców, podkreślił ich szczególną rolę w procesie edukacji a uczniom przypomniał jak ważne jest przestrzeganie ponadczasowych wartości. Wicedyrektor p. J. Siewior przedstawiła uczniom wychowawców i nauczycieli.
Uroczystość została zakończona prezentacją multimedialną i wystąpieniem p. J. Szwedy na temat 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej a piosenka ,,Miasto 44" w przepięknym wykonaniu p. M. Motyki i p. J. Lewandowskiego przyniosła wiele wzruszeń i przypomniała o miłości do ojczyzny.
I. Sz.

Informacja

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Wniosek o stypendium socjalne

Pobierz wniosek