Nowy Rok Szkolny - Nowe Wyzwania

Tak jak w całej Polsce, tak i w Obrowie po ciepłych i fantastycznych wakacjach znowu zabrzmiał dzwonek szkolny.
Na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego przybyli wójt gminy p. A. Wieczyński, sekretarz gminy p. M Kłosińska, ksiądz proboszcz naszej parafii T. Lewandowski, rodzice i uczniowie oraz dyrekcja szkoły, nauczyciele wraz z pracownikami obsługi i administracji. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał wójt gminy p. A. Wieczyński i w ciepłych słowach przywitał wszystkich zebranych. Życzył dzieciom wspaniałych sukcesów w nauce, pogratulował p. Przemysławowi Piotrowskiemu dotychczasowych osiągnięć i uroczyście przekazał nominację na stanowisko dyrektora szkoły. Wraz z kwiatami i życzeniami zapowiedział termomodernizację szkoły i rozbudowę, która ma się rozpocząć już w 2020 r. Następnie głos zabrał p. P. Piotrowski, który w przemówieniu omówił swoją misję i wizję szkoły. Zwracając się do rodziców, podkreślił ich szczególną rolę w procesie edukacji a uczniom przypomniał jak ważne jest przestrzeganie ponadczasowych wartości. Wicedyrektor p. J. Siewior przedstawiła uczniom wychowawców i nauczycieli.
Uroczystość została zakończona prezentacją multimedialną i wystąpieniem p. J. Szwedy na temat 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej a piosenka ,,Miasto 44" w przepięknym wykonaniu p. M. Motyki i p. J. Lewandowskiego przyniosła wiele wzruszeń i przypomniała o miłości do ojczyzny.
I. Sz.