Próbna ewakuacja szkoły

Dnia 08 października bieżącego roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie rozległ się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu przeciwpożarowym. Były to ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w budynku szkolnym połączone z przyjazdem kilku jednostek straży pożarnej. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zgodnie z planem ćwiczeń opuścili budynek szkoły udając się na plac apelowy. Wychowawcy klas zdali raport o frekwencji uczniów dyrektorowi szkoły Przemysławowi Piotrowskiemu.

Po przyjeździe jednostek straży pożarnej do akcji przystąpili strażacy, którzy podjęli działania mające na celu poszukiwaniu uwięźniętych uczniów z nauczycielem w jednej z sal lekcyjnych położonych w nowym budynku na pierwszym piętrze, a pozostali strażacy przystąpili do gaszenia pożaru w pracowni komputerowej.

Ewakuacja przebiegała w sposób sprawny i szybki. Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwali oficerowie z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz prezes pan Janusz Lewandowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie.

Przeprowadzona sprawnie ewakuacja pokazała, że pracownicy szkoły przygotowani są do postępowania na wypadek pożaru. Akcja przeciwpożarowa była dużym przeżyciem dla uczniów naszej szkoły.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie serdecznie dziękują Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Cała społeczność szkolna dziękuje także strażakom z OSP w Kawęczynie oraz OSP Osiek nad Wisłą za pomoc w ćwiczeniach.

Eugeniusz Daniszewski