„Rzeka – symbol potęgi, siły wieczności.”

Dnia 27 września uczniowie klas I-III włączyli się do obchodów Międzynarodowego Dnia Rzek. Prezentując dzieciom bieg rzeki, jej funkcje, jednocześnie starałyśmy się uwrażliwić je na piękno środowiska rzecznego oraz na potrzebę szanowania i oszczędzania wody. Po odbytym spotkaniu uczniowie wykonali żabki z kamieni. Prace uczniowskie zostały zaprezentowane na wystawie na korytarzu szkolnym.


M. Lis, M. Swatko