XIX Pielgrzymka Rodziny Szkół JP2 na Jasną Górę

Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem „Wstańcie, chodźmy” to spotkanie ponad 10 tys. osób z 240 placówek noszących imię Jana Pawła II w Polsce oraz z Wilna na Litwie i Grodna na Białorusi. W jej trakcie nawiązano do 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 100. rocznicy urodzin Papieża-Polaka. Wśród pielgrzymów nie zabrakło delegacji ze szkoły w Obrowie. We wspólnym świętowaniu udział wzięła 15-osobowa delegacja uczniów pod opieką p. Moniki Bibersztajn i dyrektora szkoły p. Przemysława Piotrowskiego. W spotkaniu udział wziął również Wójt Gminy Obrowo p. Andrzej Wieczyński oraz przedstawicielki Rady Gminy w Obrowie – p. Sylwia Lisińska i p. Alicja Tarkowska.
9 października br. o 20:20 przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej młodzi ludzie wysłuchali rozważań przygotowanych przez uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. O 21.00 tradycyjnie odbył się Apel Jasnogórski.
W czwartek o godz. 11:00 pieśni maryjne i poświęcone misjom zainaugurowały przygotowania do mszy świętej, którą celebrował ks. biskup Henryk Tomasik – duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
W czasie homilii biskup Tomasik nawiązał do znaczenia słów „Wstańcie, chodźmy”. Przypomniał, czym te słowa były w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski i jakie przesłanie niosą teraz. Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpił akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski. Potem został odczytany przez p. Małgorzatę Gumińską list do Ojca Świętego Franciszka. Mszę zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.