Wieczornica 2019

16 października, czyli dokładnie w 41. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w Szkole Podstawowej w Obrowie już po raz dziesiąty odbyła się wieczornica upamiętniająca myśl i nauczanie Jana Pawła II, który jest patronem szkoły. O godzinie 17 w stołówce szkolnej, która na tę okoliczność zamieniła się w kameralną kawiarenkę, zgromadzili się zaproszeni goście, a wśród nich proboszcz tutejszej parafii ks. prof. Tadeusz Lewandowski, przedstawiciele Gminy Obrowo z wójtem panem Andrzejem Wieczyńskim na czele, członkowie Klubu Seniora „Sami Swoi”, rodzice uczniów, absolwenci. Młodzi artyści – obecni i byli uczniowie szkoły w Obrowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny ilustrujący hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy”. Na program złożyły się wiersze Karola Wojtyły oraz utwory poetyckie innych autorów, które korespondowały z hasłem uroczystości. Recytacje przeplatane były pięknie wykonanymi piosenkami zarówno religijnymi jak i świeckimi. Myśl przewodnia programu nawiązywała do ogłoszonego w październiku nadzwyczajnego tygodnia misyjnego. Prezentowane teksty podkreśliły konieczność dostrzeżenia wśród nas osób, do których trzeba iść z Dobrą Nowiną po to, aby one z kolei mogły wstać i iść dalej.