Tydzień Głośnego Czytania

Od 21 do 25 października 2019 r. w naszej szkole odbył się Tydzień Głośnego Czytania w ramach akcji „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych”.
Przedsięwzięcie było także elementem projektu „Czytelnictwo tradycyjne i współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wzajemnie się uzupełniają czy wykluczają?”, którego pomysłodawczyniami są p. Agnieszka Pankowska i p. Monika Trawińska.
Projekt realizowany jest w naszej szkole od października 2019 r. i ma na celu propagowanie czytelnictwa tradycyjnego oraz nowoczesnych form zdobywania i analizowania informacji oraz komunikacji, ze szczególnym wskazaniem zarówno korzyści jak i niebezpieczeństw płynących z TIK. Dzięki podjętym działaniom, należy w sposób praktyczny zachęcić uczniów do czytania tradycyjnego oraz wyposażyć ich w umiejętność właściwego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej.
W trakcie Tygodnia Głośnego Czytania uczniowie z klas I-III SP mogli poznać różne formy czytelnictwa (m. in. audiobook, e-book, platformy) dzięki przygotowanym przez nauczycielki prezentacjom multimedialnym. Nauczycielki prezentowały literaturę dziecięcą i problemową wykorzystując serię książek „Bajki bez bariera” i „Słup soli”. Uczniowie poznali picterbooki dostępne w bibliotece szkolnej oraz baśnie w formie kart kamishibai, które zaprezentowała p. Iwona Nowicka – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Obrowie. Ogłoszono także konkurs „Świat w obrazkach - tworzę picterbooka”.
Cenne i pouczające były również spotkania czytelnicze ze starszymi uczniami naszej szkoły, panią pedagog – Aleksandrą Kwaśnicką oraz reprezentantką Klubu Seniora „Sami Swoi” w Obrowie - p. Danielą Procherą.
W akcje włączyły się także uczennice klasy VIIIb, które przygotowały plakaty promujące czytelnictwo: „15 powodów dla których warto czytać”, „Czytasz książki, zyskujesz na tym więcej niż myślisz”, „E-Książki”.
W związku z realizowanym projektem zaplanowano w najbliższych dniach pogadanki w klasach starszych w trakcie, których autorki projektu będą zachęcały do udziału w konkursie promującym czytelnictwo i nowe formy informacyjno-komunikacyjne „Kreuję moją rzeczywistość” z wykorzystaniem elementów języka angielskiego.