Warsztaty edukacyjne - "Polska - moja ojczyzna"

5.11.2019r. w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne pod hasłem „ Polska -moja ojczyzna”. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów klas 0-3 z symbolami narodowymi Polski oraz budzenie przywiązania do kraju ojczystego a także wyrabianie u dzieci poczucia przynależności narodowej. Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Chętnie udzielali odpowiedzi na tematy związane z naszym krajem. Wykazali się doskonałą znajomością fauny i flory naszego kraju.
Taki rodzaj zajęć zdecydowanie wyrabia wśród uczniów poczucie przynależności do kraju a także utrwala wiadomości zdobyte podczas zajęć.
Na koniec warsztatów uczniowie mogli zrobić sobie zdjęcia w mundurze wojskowym i poczuć chociaż chwilę dumę z godnego noszenia tego stroju.
Podsumowaniem warsztatów było wręczenie pamiątkowych dyplomów dla każdego uczestnika.
P.W.