Jak zostać strażakiem - zajęcia z preorientacji zawodowej

Siódmego listopada uczniowie klas 8 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez p. Łukasza Mądrzejewskiego - st. asp. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Lekcja miała charakter zawodoznawczo - profilaktyczny.
Uczniowie poznali "od kuchni" pracę zawodowego strażaka oraz członka OSP. Przedstawiono uczniom 3 drogi kształcenia w tym zawodzie.
Starszy aspirant przekazał także informacje dotyczące zagrożeń zdrowia i życia, ukierunkował plan działania w sytuacjach trudnych (pożar, wybuch bomby, środki chemiczne, wypadek komunikacyjny i inne).