Goście z Poznania

W dniu 25.11.2019 r. Gmina Obrowo miała wielki zaszczyt gościć studentów Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, działającego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mgr Karol Piątkowski miał przyjemność być koordynatorem projektu jako pracownik Urzędu Gminy Obrowo pt. „Wizyta studyjna studentów Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej w Gminie Obrowo”.