Organizacja szkoleń fotograficznych, teatralnych oraz tanecznych dla dzieci i młodzieży z gminy Obrowo

  • Drukuj

Dnia 9 marca br. Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” zakończyło realizację projektu „Organizacja szkoleń fotograficznych, teatralnych oraz tanecznych dla dzieci i młodzieży z gminy Obrowo”. Na uroczyste zakończenie projektu przybyli przedstawiciele władz samorządowych panowie radni: Wiesław Popławski i Andrzej Wierzbicki, uczestnicy (trzy piętnastoosobowe grupy), rodzice i opiekunowie uczestników, nauczyciele i członkowie stowarzyszenia.

Działania w projekcie  współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Gminy w Obrowie i środków własnych szkoły i stowarzyszenia. Wartość projektu to ponad 30 tys. złotych a kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wyniosła blisko 22.000,00 zł.

Podczas uroczystego zakończenia projektu została przedstawiona krótka charakterystyka zadań, które zostały zaplanowane dla poszczególnych grup. Każda z grup odbyła 32 godziny szkoleń i jeden wyjazd edukacyjny (m. in. do Szkoły Tańca „Salsa”, Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej we Włocławku).  Uczestnicy warsztatów zaprezentowali efekty swojej pracy przed zaproszonymi gośćmi, a ich występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

 Spotkanie zakończono wręczeniem wszystkim uczestnikom poradników i innych gadżetów w cel zachęcenia dzieci i młodzieży do kontynuowania rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy p. Andrzejowi Wieczyńskiemu oraz Sekretarz Gminy p. Mirosławie Kłosińskiej za wsparcie finansowe, nieodpłatne udostępnienie busa oraz przychylność i wyrozumiałość dla naszych działań.

Koordynator projektu

Przemysław Piotrowski