Rajd dla Niepodległej

W minioną sobotę 22 września odbył się rajd rowerowy uczniów SP Obrowo. Celem wyjazdu było odwiedzenie wybranych miejsc naszego regionu, które przypominają martyrologię narodu polskiego zwłaszcza po wybuchu II wojny światowej. Podłożem podjętej inicjatywy stała się rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz potrzeba ukazania młodemu pokoleniu śladów po trudnych czasach narodu, do którego przynależą.