Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Przemysław Piotrowski

Prezes

Artur Affelt

Wiceprezes

Katarzyna Staniej

Sekretarz

Eugeniusz Daniszewski

Skarbnik

Jolanta Szweda

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Bożena Baranowska

Przewodniczący Komisji

Irena Szymecka

Członek Komisji

Aleksandra Kwaśnicka

Członek Komisji