Szkoła Podstawowa w Obrowie - szkołą przyjazną dla sześciolatków

  • Dzieci 6-letnie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej, na miarę swoich potrzeb rozwijają możliwości umysłowe oraz zainteresowanie czytaniem i pisaniem. 
  • Klasy są dobrze wyposażone w pomoce naukowe, tablice interaktywne i kąciki rekreacji. 
  • W świetlicy szkolnej mogą przebywać wszyscy potrzebujący uczniowie ZS pod opieką nauczycieli w godz. 7.00 – 16.00
  • Zarówno w klasach, jak również w stołówce i świetlicy szkolnej wysokość stolików i krzesełek dostosowano do wzrostu dzieci.
  • W zależności od potrzeb nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają szkolni specjaliści: pedagog, logopeda i terapeuta.
  • Dzieci dowożone są autobusami szkolnymi pod opieką opiekunów.

Klasa I b (rok. szkol. 2013/2014)

Więcej informacji na stronach MEN.